Üdvözöljük weboldalunkon!

Az ipartestület célja és alapelve, hogy „Mi iparosok és vállalkozók” kifejezzük azon szándékunkat, hogy egymás erősítésére, érdekeink képviseletére, hagyományaink megőrzésére, szakmai fejlődésünk biztosítására szövetséget kötünk.

Alapelveink: a munkába való hit, egymás segítése, tagjaink érdekérvényesítése, érdekképviselete.

2014 őszén megújult székházunk homlokzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 tavaszán (április 30.) pályázatot írt ki: vissza nem térítendő támogatásra az építészeti értékek helyi védelmét szolgáló felújítások támogatására (pályázati azonosító: P/ÉP/2014.). /Utófinanszírozásos rendszerben/

A város 1992. óta ír ki hasonló felújítási pályázatokat. Május 30.-ig lehetett a pályázatot benyújtani. Az ipartestület Elnöksége úgy határozott, hogy  mi is beadjuk a székház homlokzat-felújítására projektünket, kiegészítve a homlokzati nyílászárók (ablakok) cseréjével. Tekintettel az ipartestületi székház belvárosi elhelyezkedésére, a felújításhoz szükséges anyagokat kértük támogatni, önerőként építőipari szakembereink munkáját ajánlottuk fel. A pályázatot Győri Árpád elnökségi tag és Szabó Erzsébet ügyvezető írta meg és adta be. Az igényelt összeget nem teljes mértékben sikerült elnyerni, de az idei projektek közül a Békéscsabai Ipartestület részesült a legmagasabb támogatási összegben (2.000.000.-Ft). A munkálatok határidőre: 2014. november 30. elkészültek. Az ipartestületi tagok önkéntes felajánlással, társadalmi munkában végezték a szakipari és a segédmunkás feladatokat.

130 éves jubileum

2015. június 21. lett Ipartestületünk 130. éves, a jubileumra megemlékező ünnepséget 2015. szeptember 25. pénteken rendezzük meg.

Veterán Motoros Klub

2012. év elején Diószegi Gyula alelnök kezdeményezése alapján, 2013. február 01. megalakult a Békéscsabai Ipartestület Veterán Motoros Klubja. A klub egyre bővülő taglétszámmal, jelenleg 36 fővel működik. Számos színvonalas rendezvényt; kiállításokat, találkozókat és börzéket, bonyolítottak le Békéscsabán és más településeken is Békés Megyében.

A Veterán Motoros Klub Tagjai 2014. évi Dísztaggyűlésen zászlót adományoztak az Ipartestületnek a régi iparosok emlékére és a mostani iparosok összefogásának erősítésére.

Leonardo da Vinci START UP MODEL Innovációtranszfer pályázat

2013. március 31. zárt a Leonardo da Vinci START UP MODEL Innovációtranszfer pályázat, projekt záróbeszámolója május hónapban benyújtásra került az elkészült projekt zárótermékekkel együtt. A résztvevő 18 fő vállalkozó-jelöltből mindenki kiváltotta a vállalkozói igazolványt. 3 fő őstermelőként 15 fő vállalkozóként kezdett el dolgozni. 4 főnek már alkalmazottat is sikerült felvennie.

A példa értékű siker nemcsak a projektben résztvevőké, hanem azon szervezeteké, akik tevékenyen részt vettek a pályázat 25 hónapos munkájában: a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, a BMVA, a Türr István Képző Központ, a BMKIK, a KISOSZ és a Békéscsabai Ipartestület.

Vállalkozás keltető

Félidőhöz érkezett a „START-UP-MODEL – Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján” című Leonardo da Vinci innováció-transzfer projekt.

A programban történő részvételre jelentkező 144 álláskereső közül 18 főnek nyílt lehetősége vállalkozásának, vállalkozói ötletének anyagi, jogi és társadalmi kockázat nélkül történő kipróbálására az ún. „vállalkozás-keltető” keretein belül. A 6 hónapos képzéssel egy időben a jelöltek vállalkozói tevékenységüket is gyakorolták, ezáltal tesztelhették jövőbeni vállalkozásuk életképességét.

A képzés elvégzésével és a sikeres záróvizsga letételével a programban résztvevő valamennyi jelölt kiváltja az egyéni vállalkozói igazolványt és elindítja önálló vállalkozását. A kezdő vállalkozók továbbra is igénybe vehetik a program által nyújtott adminisztrációs és mentori támogatást, azonban a vállalkozás-keltetőből történő kilépéssel, a már kipróbált vállalkozási tevékenységüket önállóan gyakorolják.

A projekt megvalósításában a Békéscsabai Ipartestület is közreműködik.

Zárótanulmány (6.48MB)

Módszertan (4.20MB)

Munkahelyi képzések támogatása-ernyőszervezeteken keresztül az IPOSZ szervezésében

A Békéscsabai Ipartestület négy képzést, illetve képzési csoportot szervezett meg:

  - Kommunikációs angol nyelvi képzés: 10 fős csoport ( Ez a képzés már elkezdődött, jelenleg is zajlik.),

  - Fodrász mestervizsgára felkészítő képzés: 10 fős csoport (2012. szeptember 01. indul, 96 órás, szervezés alatt),

 - Rendszerben a vállalkozói ismeretek képzés 20 fős csoport (2012.08.31.-2012.09.02. és 2012.09.14.-2012.09.16., 60 órás, teljes       ellátással, szervezés alatt),

  - Szakmai-üzleti német nyelvi képzés: 10 fős csoport (2012.10.01.-2012.11.09., 60 órás képzés).

További információ

2010-ben ünnepeltük az ipartestület fennállásának 125. évfordulóját

1885. június 21-én alakult meg a Békéscsabai Ipartestület.

          


A képeken az alapító elnökök: Havran Pál-1885, Korosi János-1886-1987, Szolár Mátyás-1888-1890, Baranyi István 1891, Rosenthal Ignácz 1892, Áchim János (jegyző) 1885-től

Eddigi elnökök: Havran Pál, Korosi János, Szolár Mátyás, Baranyi István, Rosenthal Ignácz, Wagner József, Tímár Endre, Kovács Mihály, Molnár János, Kocziha Mihály, Kurunczi Péter

KIOSZ alapszervezet elnökei: Farkas János 1956-1968, Gráf László 1968-1975, Kraszkó Mihály 1975-1990

Békéscsabai Ipartestület elnökei: Povázsay Géza 1990-1995, Kertész János 1995-2010, Lukoviczki György 2010-

Ipartestületi székház épülete 1928-ban és napjainkban: